Blog

Tải Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Nhà Đất

Tải mẫu hợp đồng mua bán nhà đất ở đâu là chuẩn xác nhất hiện nay? Hợp đồng mua bán nhà đất là một văn bản rất quan trọng vì nó gắn liền với loại tài sản có giá trị lớn. Ngoài việc tuân thủ các quy định mang tính chất bắt buộc như ký kết hợp đồng, công chứng, làm thủ tục sang tên giấy tờ, nộp thuế,… thì mọi chi tiết khác có liên quan đều phải được hai bên thỏa thuận và ghi nhận cụ thể vào hợp đồng. Dưới đây là đường link tải mẫu hợp đồng mua bán nhà đất của einville-au-jard.com mà các bạn có thể tham khảo.

Tải mẫu hợp đồng mua bán nhà đất
Tải mẫu hợp đồng mua bán nhà đất

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ ĐẤT

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm …………

Tại:………………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

I/ BÊN BÁN NHÀ ĐẤT (sau đây gọi tắt Bên A):

Ông/ bà: ………………………………………………………………….  Sinh năm:……………………….

CMND:…………………… cấp ngày…… tháng …… năm……… tại……………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………….

Đăng ký tạm trú tại: …………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………

Ông/ bà: ………………………………………………………………….  Sinh năm:……………………….

CMND:…………………….. cấp ngày….. tháng ..… năm……… tại……………………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………….

Đăng ký tạm trú tại: …………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………

II/ BÊN MUA NHÀ ĐẤT (sau đây gọi tắt Bên B):

Ông/ bà: ………………………………………………………………….  Sinh năm:……………………….

CMND:…………………… cấp ngày…… tháng …… năm……… tại……………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………….

Đăng ký tạm trú tại: …………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………

Ông/ bà: ………………………………………………………………….  Sinh năm:……………………….

CMND:…………………… cấp ngày…… tháng …… năm……… tại……………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………….

Đăng ký tạm trú tại:……………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………………….

Hai bên (Bên A và Bên B) đã cùng nhau thỏa thuận, lập ra hợp đồng mua bán nhà đất để thực hiện việc mua bán quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất thông qua các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA ĐẤT, NHÀ Ở ĐƯỢC MUA BÁN

1.1. Thửa đất số:…………………………………………………………………………………………………

1.2. Tờ bản đồ số:……………………………………………………………………………………………….

1.3. Loại nhà ở (nhà ở ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, biệt thự):……………………………………

1.4. Địa chỉ nhà đất sẽ được bán:…………………………………………………………………………..

1.5. Tổng diện tích mặt sàn xây dựng: ………………… m2

1.6. Tổng diện tích sử dụng đất ở: ……………………. m2

1.7 Giấy tờ pháp lý nhà đất kèm theo:…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2: GIÁ CẢ, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ THỜI HẠN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ ĐẤT

1. Giá bán toàn bộ diện tích nhà đất:………………………………………………………………………

Ghi rõ bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………

2. Phương thức thanh toán:…………………………………………………………………………………..

(Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua số tài khoản ngân hàng của người bán – Bên A)

Số tài khoản:………………………………………………………………………………………………………

3. Thời hạn thực hiện thanh toán hợp đồng

Thanh toán một lần duy nhất vào ngày……tháng……năm…………………………….

3.2 Trường hợp Bên B thanh toán thành nhiều đợt như sau:

Đợt 1 vào ngày……..tháng….…..năm………với số tiền:………………………………………..

Đợt 2 vào ngày……..tháng….…..năm………với số tiền:………………………………………..

Đợt 3 vào ngày……..tháng….…..năm………với số tiền:………………………………………..

Trước mỗi đợt thanh toán, Bên A có nghĩa vụ phải thông báo cho Bên B số tiền cần phải thanh toán bằng văn bản (thông qua các hình thức như fax, email, chuyển tiếp bưu điện,…)

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM NỘP TIỀN LỆ PHÍ VÀ THUẾ

Thuế thu nhập cá nhân liên quan đến việc mua bán nhà đất, tài sản khác gắn liền với nhà đất theo Hợp đồng mua bán nhà đất do………chịu trách nhiệm thanh toán.

Lệ phí trước bạ liên quan đến việc mua bán nhà đất, tài sản khác gắn liền với nhà đất theo Hợp đồng mua bán nhà đất do………chịu trách nhiệm thanh toán.

Phí sang tên giấy tờ nhà đất, tài sản khác gắn liền với nhà đất theo Hợp đồng mua bán nhà đất do………chịu trách nhiệm thanh toán.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN (BÊN A)

Quyền của Bên A:

4.1 Yêu cầu Bên B thanh toán đủ và đúng hạn tiền mua nhà đất theo đúng thỏa thuận đã được nêu tại Điều 2 của Hợp đồng.

4.2 Yêu cầu Bên B đảm bảo quyền của người thứ ba (trong trường hợp nhà đất được bán đang có người cho thuê, mướn)

4.3 Yêu cầu Bên B phải trả lãi đối với số tiền thanh toán chậm tại Điều 3.2 theo lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm thanh toán.

Nghĩa vụ của bên A:

4.4 Bàn giao nhà đất, tài sản khác gắn liền với đất cho Bên B đầy đủ như loại đất, diện tích, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và tài sản khác gắn liền với đất như đã thoả thuận;

4.5 Chuyển giao giấy tờ gốc có liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất cho Bên B.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA (BÊN B)

Quyền của Bên B:

5.1 Yêu cầu Bên A giao cho Bên B những giấy tờ gốc có liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với nhà đất;

5.2 Yêu cầu bên A giao đất đủ loại đất, diện tích, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và tài sản khác gắn liền với đất như đã thoả thuận;

5.3 Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất do UBND quận/huyện cấp;

5.4 Được quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn.

Nghĩa vụ của Bên B:

5.5 Trả đủ tiền, đúng thời hạn cũng như đúng phương thức thanh toán theo thoả thuận đã được nêu tại Điều 2 cho Bên A;

5.6 Đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại UBND quận/huyện;

5.7 Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất chuyển nhượng;

5.8 Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, nhà nước về đất đai.

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA BÊN BÁN VÀ BÊN MUA

Bên A và Bên B sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

Bên bán (Bên A) cam đoan:

7.1 Những thông tin về nhân thân; về nhà đất, tài sản khác gắn liền đất đã ghi trong Hợp đồng mua bán nhà đất này là hoàn toàn đúng sự thật;

7.2 Thửa đất thuộc trường hợp này được cho phép mua bán theo quy định của pháp luật;

7.3 Tại thời điểm giao dịch Hợp đồng mua bán nhà đất này:

  •    Thửa đất và tài sản khác gắn liền với đất không có xảy ra tranh chấp;
  •    Quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

7.4 Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng mua bán nhà đất này.

7.5 Hợp đồng này được ký kết là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.

Bên mua (Bên B) cam đoan:

7.6 Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng mua bán nhà đất này là hoàn toàn đúng sự thật;

7.7 Đã kiểm tra và xét kỹ thửa đất, tài sản khác gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất;

7.8 Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng mua bán nhà đất.

7.9 Hợp đồng này được ký kết là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.

ĐIỀU 8: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

8.1 Hợp đồng mua bán nhà đất có hiệu lực kể từ ngày …… tháng ……. năm ……

(Hoặc có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên chứng nhận tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được chứng thực đối với những trường hợp pháp luật quy định phải công chứng, chứng thực)

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

9.1. Bên A và Bên B đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được thỏa thuận trong Hợp đồng này.

9.2.  Bên A và Bên B đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã được nêu trong Hợp đồng.

Hợp đồng được lập thành vào ngày……tháng……năm ………. tổng cộng……….. bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

BÊN A


(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
BÊN B


(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Những lưu ý khi lập hợp đồng mua bán nhà đất

Tên hợp đồng mua bán nhà đất có thể thay đổi trong những trường hợp sau:

  • Trong trường hợp Bên A chỉ chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì ghi “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”
  • Trong trường hợp Bên A chuyển nhượng cả nhà và đất thì ghi “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở”
  • Trong trường hợp Bên A chuyển nhượng nhà đất và tài sản gắn liền với đất thì ghi “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất,  quyền sở hữu nhà ở và  tài sản khác gắn liền với đất”

Theo quy định của pháp luật, người bán nhà đất (Bên A) có nghĩa vụ phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên trong hợp đồng tại Điều 3, hai bên có thể thỏa thuận về người thanh toán thuế.

Theo Nghị định 140/2016/NĐ-CP, lệ phí trước bạ sẽ do người đăng ký biến động là người có nghĩa vụ nộp thuế. Tuy nhiên trong hợp đồng tại Điều 3, hai bên có thể thỏa thuận về người thanh toán lệ phí.

Nghĩa vụ nộp phí sang tên giấy tờ thông thường do bên mua (Bên B) thanh toán.

Tải mẫu hợp đồng mua bán nhà đất tại einville-au-jard.com để có được mẫu hợp đồng tuân theo quy chuẩn Hợp đồng của pháp luật và Nhà nước.. Hy vọng với những chia sẻ ở trên của einville-au-jard.com sẽ giúp ích được cho bạn trong quá trình mua bán nhà đất của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *